بچه های عزیزم امروز می خوام سه تا قفل رو برتون با یک کلید باز کنم

می گن جوانی از یکی از بزرگان پرسید من سه تا قفل تو زندگیم دارم کلیدش رو به من نشون بدین

قفل اول : دوست دارم در جوانی برم مکه

عالم فرمود : برو نماز اول وقت بخوان

قفل دوم :دوست دارم یه شغل خوب داشته باشم

عالم فرمود :برو نماز اول وقت بخوان

قفل سوم دوست دارم یک زن پاک و باایمان داشته باشم

عالم فرمود:برو نماز اول وقت بخوان

جوان گفت چطور شما هر سه قفل را با یک کلید باز کردید

عالم فرمود :نماز اول وقت کلید همه قفلهای زندگی استموضوع :