سفارش تبلیغ
صبا ویژن
درباره
طاهره شمسیان[26]

طاهره شمسیان خیرابادی مربی پرورشی قرآنی آموزش پرورش شهرستان گناباد
آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
دانشنامه سوره ها
سوره قرآن
کاربردی در کدام سوره خداوند به پیامبر ـ صلی الله علیه و اله و سلّم ـ «دستور قرائت و تلاوت قرآن» را می‌دهد؟  سوره علق.

 

کدام سوره قرآن است که تمام آیاتش با حرف «ر» ختم می‌شوند؟

سوره‌ای که تمام آیاتش با حرف«ر» ختم می‌شوند «کوثر» می‌باشد.

 

چند سوره با حروف «الم» شروع می‌شوند و این سوره‌ها کدامند؟

سوره‌های «بقره، عنکبوت، آل عمران،‌ روم،‌ لقمان و سجده.»

 


نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنی «راز»‌ می‌شود.

سوره مورد نظر «زمر» می‌باشد که برعکس آن می‌شود «رمز.»

 


نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «نام یکی از فلزات» می‌شود؟

سوره مورد نظر سوره «شمس» می‌باشد که اگر حرف اول آن را برداریم می‌شود «مس.»موضوع :


نام کدام سوره است که اگر آن را برعکس کنیم «نام یک پرنده» می‌شود؟

سوره مورد نظر سوره «روم» می‌باشد که بر عکس آن می‌شود «مور».

 

نام کدام سوره است که اگر حرف اولش را برداریم «یکی از نام‌های پسران» می‌شود؟

سوره مورد نظر «توحید» می‌باشد که اگر حرف اولش را برداریم می‌شود «وحید.»

 

سوره‌ای که تمام آیاتش با «س» ختم می‌شود کدام است؟

سوره «ناس» تمام آیاتش با (س)ختم می‌شود.

 

سوره‌ای که تمام آیاتش با «ی» ختم می‌شود چه نام دارد؟

سوره «لیل» تمام آیاتش با حرف «ی» ختم می‌شود.

 


نام چه تعداد از سوره‌ها از «یک حرف» تشکیل شده است؟

سوره‌های «ص، ق و ن.»
موضوع :


طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز